IZBORNIK

  Kontakt: +385998661266

IZBORNIK

+385998661266

+385998661266

IZBORNIK

Usluge

Projektiranje

Projektiranje je osnova rada arhitektonskog ureda i djelatnost koja se ne sastoji samo od crtanja već za sobom povlači sve aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost za  klijenta/investitora.

Od početne analize parcele,  prikupljanja osnovnih parametara za veličinu, vrstu i namjenu građevine, kao i projektiranja i oblikovanja željene zgrade, zadatak je arhitekta uklopiti projekt sa parcelom zadovoljavajući pri tome zakonske standarde, funkcionalnost, estetiku i uklapanje u okoliš.

Jednom usaglašeni u željama i mogućnostima, arhitekt i investitor zajedno se mogu upustiti u projekt.

Legalizacija

Ured ovlaštene arhitektice sa već postojećim iskustvom u ranijim legalizacijama nudi mogućnost vođenja cjelokupnog postupka legalizacije: od izrade dokumentacije te predaje zahtjeva u ime klijenta, komunikacije sa drugim strukama, komunikacije sa nadležnim referentima, pa sve do ishođenja konačnog rješenja.

Etažiranje, izrada elaborata procjene nekretnina, konzalting

Etažiranje je postupak za uspostavljanje etažnog vlasništva nad nekretninom kojeg provodim u svojem arhitektonskom uredu kao ovlaštena arhitektica,  ali i kao sudski vještak za područje arhitekture, graditeljstva i procjene nekretnina.

Pod etažnim vlasništvom se podrazumijeva vlasništvo nad stanom, poslovnim prostorom, garažom ili nekim drugim posebnim prostorom, a etažiranjem se definira i suvlasništvo nad zajedničkim (idealnim) dijelom cijele nekretnine (zemljišta sa nekretninom).

Energetsko certificiranje

Ovlaštena sam za izdavanje certifikata upisana u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada pod registarskim brojem F-495/2014 :

-energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom i

-energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom-u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade

Stojim Vam na raspolaganju i za tu vrstu usluge ukoliko postoji potreba.

Copyright © 2014. Arhitektonski ured Lidija Luić-Kmezić

Izrada: IDESIGN